Om oss

Vi er en forholdsvis nystartet klubb. Klubben ble etablert i 2017. Nå i 2020 har klubben økt betydelig, Klubben består nå av rundt 80 aktive medlemmer. Dette er en stor klubb sammenlignet med mange andre klubber i Norge, og vi er en av de største i Trøndelag.

Klubben jobber for å fremme og stimulere til interesse for Amerikanske biler og generelt veteranbiler. Alle som eier en AMCAR/veteran eller er genuint bilinteresse er velkommen i klubben. Klubben skal jobbe aktivt for å fremme trafikk sikkerhet og holdninger i trafikken.

Amcar Ytre Namdal drives på frivillig basis med medlemmenes inn

sats i forhold til klubbens aktiviteter. Vi har ingen politisk eller religiøs tilknytting, og klubben skal være en sosial og inkluderende arena for alle i Ytre Namdal.

Klubbens aktiviteter er å drifte eget klubblokale. Det skal jobbes aktivt for å rekruttere medlemmer og utvikle klubben. Det vil bli utstillinger, treff, og aktiviteter innen bilsport, som ferdighetskjøring og rebusløp.

Klubben vil satse sterkt på ungdom der vi tilbyr forskjellige prosjekter med samarbeid med Politi, Forsikring, Trygg Trafikk og andre instanser, samt holdningsskapende arbeid. Vi ser det som viktig å ha aktiviteter for mestring og sosialisering.